Ανακοίνωση Διενέργειας Κ λήρωσης Επιτροπών Βιβλιο θήκης Ρέθυμνο & Ηράκλειο 20 17


To "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
From "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
Date Thu, 8 Dec 2016 10:19:30 +0200
Thread-index AdJRK6aTxIMbbnr9Rl6Dlezj8O8yeA==

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Επιτροπών Βιβλιοθήκης Ρέθυμνο & Ηράκλειο 2017

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Sophia Koutoukaki [mailto:koutoukaki@uoc.gr]

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2016/08-12/Ανακοίνωση.Διενέργειας.Κλήρωσης.Επιτροπής.Ρέθυμνο-Ηράκλειο.2017.pdf


Partial thread listing: