Ανακοίνωση Πρυτανείας: Σ τάθμευση στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου (Ανανέωση - Επι καιροποίηση Λίστας)


To "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
From "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
Date Wed, 6 Sep 2017 12:04:32 +0300
Thread-index AdMm7taJh5tP7fLOTN6dTN4vIhFEhA==

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρυτανείας: Στάθμευση στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου (Ανανέωση - Επικαιροποίηση Λίστας)

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Γραμματεία Πρυτανείας

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2017/06-09/anakoinosi.prytaneias.pdf


Partial thread listing: