ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 9/9/2017


To bb@med.uoc.gr
From Ioanna Spyridaki <ispyridaki@uoc.gr>
Date Thu, 07 Sep 2017 09:05:40 +0300
Cc antpap@med.uoc.gr
User-agent Internet Messaging Program (IMP) H4 (5.0.18)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η προφορική εξέταση Ανατομίας Μυοσκελετικού αντί για τις 8/9/2017 θα πραγματοποιηθεί μια μέρα μετά (9/9/2017) στο Εργαστήριο Ανατομίας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο. Οι ομάδες και η εξεταστική ώρα κάθε ομάδας έχουν αναρτηθεί & στον Πίνακα Ανακοινώσεων Ανατομίας, Ιστολογίας & Εμβρυολογίας. Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, που θα εξεταστούν, να προσέλθουν τουλάχιστον 20 λεπτά νωρίτερα από την εξεταστική ώρα της ομάδας τους.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

--
Ιωάννα Σπυριδάκη, Ε.ΔΙ.Π
Βιολόγος, Ph.D. Επιστημών Υγείας
Τομέας Μορφολογίας
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τηλ.+30 2810 394838
Fax +30 2810 394840
E-mail: ispyridaki@uoc.gr


Attachment: docB5rFrwpe62.doc
Description: MS-Word document


Partial thread listing: