Προκηρύξεις πλήρωσης θέσ εων διαφόρων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων


To "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
From "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
Date Thu, 7 Sep 2017 10:12:20 +0300
Thread-index AdMnqGJHj5UpvYeLSF6DTV0Q3Q91vQ==

ΘΕΜΑ:  Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διαφόρων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Πρωτόκολλο

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2017/07-09/PANEPISTHMIO.KRHTHS.PROKHRYXH.2017.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/07-09/19628.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/07-09/6197-30.08.2017SIGNED.PDF


Partial thread listing: