Προφορική εξέτασης Ακτ ινολογίας ΙΙ


To bb@med.uoc.gr
From Markaki Eva <markakie@uoc.gr>
Date Thu, 7 Sep 2017 12:58:46 +0300
User-agent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Thunderbird/45.8.0

Οσοι φοιτητές παλαιού προγράμματος σπουδών επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στην Ακτινολογία ΙΙ, να επικοινωνήσουν με τον κ. Χατζηδάκη στο email του, η εξέταση θα γίνει 11.00-13.00 την Τρίτη 12/9.

Απο τη Γραμματεία του Τομέα


--
Markaki Eva
Secretary to Radiology Department
Faculty of Medicine
University of Crete
Tel. +302810394930
e-mail: markakie@uoc.gr


---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirusPartial thread listing: