ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 2 2 ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΔΑΔ


To "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
From "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
Date Thu, 7 Sep 2017 14:39:51 +0300
Thread-index AdMnzc5ZVXJRtDeBTze7yJ0B7aSsRw==

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 22 ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΔΑΔ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Πρωτόκολλο

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2017/07-09/protok11163-7-9-2017.pdf


Partial thread listing: