Προκηρύξεις πλήρωσης θέσ εων διαφόρων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων


To "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
From "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
Date Thu, 7 Sep 2017 14:47:27 +0300
Thread-index AdMnzuxH/PUI7PqsT3Ofiqo0f6QDBQ==

ΘΕΜΑ:  Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διαφόρων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Πρωτόκολλο Π.Κ. Ρέθυμνο [mailto:protokol-reth@admin.uoc.gr]

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2017/07-09/KMBT25020170907125226.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/07-09/SProtocol17090711390.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/07-09/SProtocol17090711440.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/07-09/SProtocol17090711480.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/07-09/29279.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/07-09/29283.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/07-09/29286.pdf


Partial thread listing: