Ομιλία "Sex and Gender in Resear ch Design & Reporting" - Εργαστή ριο Μελετών για το Κοινων ικό Φύλο (ΚΕΜΕ - 08/09/2017)


To "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
From "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
Date Fri, 8 Sep 2017 09:35:03 +0300
In-reply-to <20476c20-b312-30c9-3513-bab0559f8722@keme.uoc.gr>
References <20476c20-b312-30c9-3513-bab0559f8722@keme.uoc.gr>
Thread-index AQGPpX2NDZJLsf0sSVlBXWZfb9dS2aMxjegg

ΘΕΜΑ: Ομιλία "Sex and Gender in Research Design & Reporting" - Εργαστήριο 
Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο (ΚΕΜΕ - 08/09/2017)
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Secretary KEME [mailto:secretary@keme.uoc.gr]Το Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σας προσκαλεί στην παρουσίαση που διοργανώνει σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DEFORM
(https://www.deform-h2020.eu) στο πλαίσιο του 2nd International Workshop 
“Governance of Science and Research Integrity: Agencies, Researchers, Case 
Studies”:

“Sex and gender in research design and reporting”
Carolyn Ells, D
Associate Professor, Medicine
Biomedical Ethics Unit,
McGill University, Montreal, Canada

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα 13.00-13.45

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ΚΕΜΕ

Η ομιλία θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: vod.ucnet.uoc.gr/live 

--
Κατερίνα Μπλαβάκη
Κέντρο Ερευνών και Μελετών Πανεπιστημίου Κρήτης
Τηλ.: 28310-77102
Partial thread listing: