Ανακοίνωση διενέργειας κ λήρωσης ορισμού μελών συ λλογικών οργάνων για τη δ ιενέργεια, παραλαβή, αξιο λόγηση διαγωνισμών


To "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
From "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
Date Fri, 8 Sep 2017 14:43:17 +0300
Thread-index AdMolzFvrVGf8xQyScaQ9e7ZuEfgpQ==

ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια, παραλαβή, αξιολόγηση διαγωνισμών

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Χρονοπούλου Ναταλία [mailto:chronopn@uoc.gr]

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2017/08-09/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.ΚΛΗΡΩΣΗΣ.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/08-09/402_08-09_2017.pdf

 

 

Σας αποστελλουμε ανακοινωση για κληρωση δυο επιτροπων:

Α. Επιτροπή  διενέργειας  &  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αποξήλωση των υφιστάμενων γερασμένων ενεργοβόρων φωτιστικών φθορίου, προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED για το κτίριο της Βιβλιοθήκης και την προμήθεια μόνο φωτιστικών τεχνολογίας LED για τις ανάγκες των Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

 

Β. Επιτροπή  παραλαβής  των υλικών και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης των εργασιών, για την αποξήλωση των υφιστάμενων γερασμένων ενεργοβόρων φωτιστικών φθορίου, προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED της Βιβλιοθήκης και την προμήθεια μόνο φωτιστικών τεχνολογίας LED για τις ανάγκες των Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Τμημα Διοικητικης Υποστηριξης

 


Partial thread listing: