Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου


To "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
From "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
Date Fri, 8 Sep 2017 14:48:39 +0300
In-reply-to <004e01d32882$5b072210$11156630$@uoc.gr>
References <005b01d327cd$b1e3ed80$15abc880$@papadogianaki@uoc.gr> <004e01d32882$5b072210$11156630$@uoc.gr>
Thread-index AQJQkoNKSiMJuUYq5f+9s+xWqn+DyQGedVmuoaMXTZA=

ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: A.Tzanaki [mailto:tzanakit@uoc.gr]

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2017/08-09/Διαβιβαστικό.ΑΕΙ-ΣΕΠΤ.2017.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/08-09/ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ.06.09.2017.pdf


Partial thread listing: