ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Α & Β


To bb@med.uoc.gr
From KALLIRROI BOYDOYRI <medp1563@med.uoc.gr>
Date Mon, 11 Sep 2017 10:54:24 +0300
User-agent Internet Messaging Program (IMP) H4 (5.0.18)


Οι προφορικές εξετάσεις της Ιστολογίας θα διεξαχθούν ως εξής:
Τρίτη 12/9, ώρα έναρξης 09.30, στο χώρο των μικροσκοπίων: Ιστολογία Β
Τετάρτη 13/9, ώρα έναρξης 09.30, στο χώρο των μικροσκοπίων: Ιστολογία Α

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχες λίστες
Εκ του εργαστηρίου

Attachment: pdfpZGsLJgAq1.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: pdfodLis2bTF8.pdf
Description: Adobe PDF document


Partial thread listing: