ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟ ΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥ ΡΓΙΚΗΣ


To bb@med.uoc.gr
From DIVISION OF SURGERY <surgsecr@med.uoc.gr>
Date Tue, 12 Sep 2017 12:25:06 +0300
User-agent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Thunderbird/45.8.0

Παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο--
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

UNIVERSITY OF CRETE
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
FACULTY OF MEDICINE
DIVISION OF SURGERY
TEL.+30 2810 394730
Email: surgsecr@med.uoc.gr---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

Attachment: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΠΙ ΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Χ ΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.pdf
Description: Adobe PDF document


Partial thread listing: