Προκηρύξεις πλήρωσης θέσ εων διαφόρων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων


To "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
From "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
Date Tue, 12 Sep 2017 12:40:35 +0300
Thread-index AdMrqyyhasJK+P2oTMKOjqBxYzGkoA==

ΘΕΜΑ:  Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διαφόρων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Πρωτόκολλο Π.Κ. Ρέθυμνο [mailto:protokol-reth@admin.uoc.gr]

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2017/12-09/KMBT25020170912073248.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/12-09/KMBT25020170912073345.pdf


Partial thread listing: