ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 5ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΤΟ ΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΚΙΣ ΤΙΚΟΥ ΣΚΙΤΣΟΥ


To "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
From "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
Date Wed, 13 Sep 2017 12:42:16 +0300
Thread-index AdMsdI2mjGQhvXslQiS0SBgljw3WFw==

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 5ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΙΤΣΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Πρωτόκολλο Π.Κ. Ρέθυμνο [mailto:protokol-reth@admin.uoc.gr]

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2017/13-09/ΕΞ-149841-2017-ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ.ΕΓΓΡΑΦΟΥ.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/13-09/ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ.ΣΚΙΤΣΟ.2017.pdf


Partial thread listing: