Ο λογαριασμός προσωρινά αποκλείστηκε


To VICENTE BORELLI <vborelli@unip.br>
From VICENTE BORELLI <vborelli@unip.br>
Date Wed, 13 Sep 2017 09:38:09 +0000
Accept-language pt-BR, en-US
Thread-index AdMscuEKbveWyqkaRqKs56b3T1l76gAADK6AAAAfilAAAAA2UA==
Thread-topic Ο λογαριασμός προσωρινά αποκλείστηκε

 

Αγαπητέ Χρήστη Λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου,

 Υποχρεωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται από αυτόν τον λογαριασμό. Επομένως, θα απενεργοποιηθεί από τη βάση δεδομένων του συστήματος ότι δεν θα στέλνετε και θα λαμβάνετε πλέον μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 Για να επαναφέρετε τον λογαριασμό αλληλογραφίας σας, ΚΛΙΚ ΕΔΩ και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 Σημείωση; Εάν δεν επιβεβαιώσετε ξανά, ο λογαριασμός σας δεν θα είναι διαθέσιμος και θα απενεργοποιηθεί από τη λήψη και την αποστολή μηνυμάτων.

 Ευχαριστώ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ.

 


Partial thread listing: