ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ


To bb@med.uoc.gr
From ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΜΗΤΕΡΑ Σ ΠΑΙΔΙΟΥ <mcsecr@med.uoc.gr>
Date Thu, 14 Sep 2017 14:09:21 +0300
Cc perdiko@med.uoc.gr, vorgiap@uoc.gr, emmgalan@uoc.gr
User-agent Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.3.0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται  οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν κλινική άσκηση στην Παιδιατρική, Μαιευτική - Γυναικολογία & ΤΕΠ να βρίσκονται την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στις 12.00 το μεσημέρι στο ΑΜΦ 3 προκειμένου να ενημερωθούν για το πλανόγραμμα της κλινικής άσκησης και να χωριστούν σε ομάδες.

Από την Γραμματεία του Τομέα
--

Τομέας Μητέρας-Παιδιού
Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τηλ 2810 394780
Fax 2810 394593
Email:mcsecr@med.uoc.gr

-- 
Γραμματεία Τομέα Μητέρας-Παιδιού
Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τηλ 2810 394780
Fax 2810 394593
Email:mcsecr@med.uoc.gr

Partial thread listing: