Βρέθηκε μενταγιον


To "bb@med.uoc.gr" <bb@med.uoc.gr>
From Faculty of Medicine <medsec@med.uoc.gr>
Date Thu, 14 Sep 2017 14:56:19 +0300
User-agent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.3.0

Βρέθηκε μενταγιον στο κτίριο της Ιατρικής Σχολής και βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος.


---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirusPartial thread listing: